Documents 5.d: Explora les seccions del TwinSpace

De eTwinning

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Tornar a la Unitat 5

Cada TwinSpace té una estructura fixa amb 6 seccions principals que apareixen en el menú superior de la pàgina: Home, Activitats del projecte, Sala de professors, Racó dels Alumnes, Xat i Guia:

Encara que es poden afegir o treure seccions, recomanem no alterar aquestes set que apareixen per defecte fins que s’aconsegueixi un bon domini de TwinSpace.


Contingut

HOME

Quan el docent accedeix al TwinSpace, la secció que es mostra per defecte és HOME. En aquesta trobem 7 mòduls:


1- Bústia de correu: aquesta eina permet la gestió dels missatges de correu electrònic intercanviats entre membres del TwinSpace (1 o diversos a la vegada).

2- Latest actions/Últimes accions: aquesta finestra mostra les últimes accions que s’han dut a terme en el TwinSpace, amb un vincle al perfil de l’usuari que ha fet l’acció i un altre a la pàgina on s’ha fet aquesta acció, per exemple una nova entrada en un blog, o la càrrega d’un document.

3- Calendari: en aquest almanac digital es poden afegir les dates dels esdeveniments importants del projecte que tots els participants han de tenir en compte. Cada país té dates destacades que no coincideixen amb les del país soci (festa local, vacances…).

4-Organitzar els membres: aquesta finestra ens ofereix la possibilitat d’agregar al TwinSpace nous membres: alumnes, professors i visitants. També ens permet canviar la contrasenya dels alumnes (Documentació 6.c. Alta d’usuaris).

5- Membres: Des d’aquesta finestra s’accedeix als perfils de tots els membres del TwinSpace

La informació recollida en aquest apartat queda resumida en l’animació següent:

Vegeu en pantalla completa

Ús de la bústia de correu

El correu que ofereix TwinSpace és de caràcter intern, és a dir, només podrem enviar i rebre missatges d’altres participants al nostre TwinSpace. El mòdul de correu és així:


1.- Mitjançant aquestes pestanyes podem accedir a les tres carpetes on es desen els missatges: Rebuts, on s’inclouen missatges que ens han enviat altres participants; Enviats, on es desen els missatges que nosaltres hem enviat, i Esborranys, on podem desar missatges encara no enviats.

2 - En aquesta zona apareixen els missatges de cada carpeta. Fent clic sobre un missatge en podrem veure el contingut. El botó Accions permet veure, respondre o eliminar un missatge.

3.- El botó Escriure un correu electrònic permet enviar un missatge a un altre participant del nostre TwinSpace. Apareix una finestra com la que es mostra a continuació.

Escriurem l’assumpte i el cos del missatge. A continuació, marquem els participants del TwinSpace als quals volem enviar el correu (encara que pot ser només un destinatari si així ho desitgem). Finalment, escollim Envia per enviar el missatge o Desa esborrany si no el volem enviar però sí retocar-lo posteriorment.

La informació recollida en aquest apartat queda resumida en l’animació següent:


Vegeu en pantalla completa


Com s’insereix un esdeveniment en el calendari?

El calendari està recomanat para:

• Establir dates i/o hores de comunicació (sessions de xat, publicació en el fòrum, blog…).
• Assenyalar dates màximes de lliurament d’activitats.
• Destacar dates significatives per al contingut del projecte (Dia del Medi Ambient, Dia d’Internet, Dia de les Llengües, Dia de la Pau, etc.).
• Recordar dates associades a un procés de treball (mesurar la temperatura, buscar una notícia en un periòdic, escoltar un canal de TV, comprar la premsa…).
• Dates de començament i finalització del projecte.
• Uns altres
Per afegir un esdeveniment nou al calendari, fem clic amb el ratolí sobre Afegir esdeveniment.

       

A continuació, es completen cadascun dels camps sol•licitats. Podem observar que hi ha una altra sèrie de possibilitats que, segons les necessitats, es poden anar emplenant. Fins i tot, el sistema enviarà un correu d’avís a les persones implicades. Després d’emplenar el primer esdeveniment en l’agenda, per a l’endemà, feu clic en Guardar.

         

L’anotació en el calendari ha quedat gravada en el TwinSpace i visible per a tots els participants.

   

Podem observar que hi ha diferents opcions. Si l’anotació no és per avui (dia) sinó per a demà, i volem veure quan s’organitza l’esdeveniment i en què consisteix premerem sobre la paraula Setmana; en el cas que no fos ni tan sols d’aquesta setmana, premeríem Mes o Any, depenent de les necessitats. A continuació s’obrirà un calendari amb tots els esdeveniments inserits. Per a obtenir més detalls sobre cada anotació/esdeveniment, simplement cal prémer on apareix destacat.

     

Vegeu en pantalla completa 'TwinSpace - Calendario.'

ACTIVITATS DE PROJECTE

A la dreta de la pestanya HOME veuràs la secció ACTIVITATS DEL PROJECTE. Aquí és on desenvoluparàs el teu projecte; podràs crear noves pàgines d’activitats i administrar-les; i una vegada creades, podràs publicar, ocultar o eliminar les ja existents.


Els coordinadors, juntament amb els alumnes, defineixen l’estructura del projecte i per tant, de les activitats a realitzar; tots els membres han d’estar d’acord sobre quina serà l’estructura del projecte, i en conseqüència del TwinSpace; si no, la secció de Pàgina d’Activitats no serà més que un munt de pàgines inconnexes, sense cap relació amb la planificació general.

Les “Activitats de projecte” seran diferents en cada TwinSpace, perquè reflectiran els objectius pedagògics i l’estructura de cada projecte individualment.

Per a desenvolupar aquesta secció, treballarem amb un supòsit senzill i molt bàsic.

Suposem que es tracta d’un projecte amb dos socis dels països país_1 i país_2. Els coordinadors han dissenyat tasques per distribuir els alumnes en grups que tinguin estudiants de les dues nacionalitats. A més, els alumnes tenen una edat que els permet ser autònoms per accedir per si mateixos al Twinspace i que estan donats d’alta en el TwinSpace (Vegeu la unitat 6). Suposarem també que el treball s’emmagatzemarà en el Twinspace segons l’ ordre següent:


Pàgines d’activitats
1.- Presentació
2.- Pla de treball
3.- Recerca d’informació
4.- Anàlisi de la informació
5.- Resultats i conclusions
6.- Avaluació
Com crear una pàgina d’activitats

En primer lloc, creem una pàgina d’activitats i, posteriorment, inserim-hi algunes de les eines de col•laboració i/o de comunicació que ofereix el TwinSpace. El procés que cal seguir és senzill: anem al mòdul Activitats i fem clic en Gestió de les eines. 


Apareix un missatge informatiu sobre els permisos de visualització que tindrà l’activitat que s’està a punt de crear. Fem clic a Incorpora una eina... per continuar.


A continuació ens apareix un formulari per a la creació de l’activitat, on es poden distingir tres parts:


1.- En aquesta zona incloem el títol que tindrà l’activitat. En aquest exemple, crearem una pàgina com a Pàgina de prova.
2.- A continuació s’ha de seleccionar quins mòduls o aplicacions volem incloure a l’activitat entre els sis possibles: bloc, biblioteca, fòrum, galeria d’imatges, wiki o contingut web. No ens ha de preocupar si necessitarem després altres mòduls o treure’n algun dels escollits, ja que en qualsevol moment es poden tornar a canviar. Més endavant s’explicarà com funciona cada un dels mòduls.
3.- Un cop introduïts el títol i algun dels mòduls fem clic en "Afegir". D’aquesta manera tan simple construïm a poc a poc el nostre TwinSpace.
En el moment de crear l’activitat apareix una pantalla com aquesta:


Mitjançant el botó “Publicar” podem fer pública l’activitat, és a dir, que la puguin veure usuaris no registrats al nostre TwinSpace. En cas de no publicar-la, només serà accessible per a aquells usuaris registrats a TwinSpace. És funció del professor-administrador publicar o ocultar la pàgina. Un alumne no pot publicar (és a dir, permetre que la pàgina sigui vista per qualsevol). (Vegeu la unitat 6).

En aquest moment, si fem clic sobre la pestanya “Activitats del projecte” ja podem comprovar que hem creat la “Pàgina de prova” satisfactòriament.


L’aspecte inicial d’una pàgina recentment inserida pot semblar una mica descoratjador, ja que hi apareixen només els mòduls inserits. No obstant això, és ara quan entren en acció els administradors (alumnes o professors) fent ús dels diferents espais on els participants puguin treballar de forma activa i dinàmica. En el nostre exemple, l’aspecte de l’activitat que hem creat és aquest:


Si repetim el procés de creació d’activitats,  l’aparença del TwinSpace del nostre projecte serà aquesta.


Abans de posar-se a treballar, és important que els alumnes es familiaritzin amb l’estructura del TwinSpace i que aquest els generi curiositat i interès i els motivi a treballar en el projecte.

Com gestionar els mòduls d’una pàgina d’activitats

Omplir de contingut les diferents pàgines d’activitats requereix de l’ús de les eines de què disposa el TwinSpace (blog, fòrum, wiki, biblioteca de documents, Galeria d’imatges, gestor de contingut web), depenent de la tasca que es vulgui fer.

Quan es crea l’activitat ja indiquem amb quins mòduls volem que compti. De tota manera, és normal que necessitem afegir-hi mòduls nous o treure’n algun dels existents.

En aquest apartat inserirem diversos mòduls o eines i treballarem sobre les seves possibilitats bàsiques; posteriorment serà qüestió de descobrir la resta, encara que es tracta d’una cosa molt intuïtiva i conceptes als quals ja estem acostumats avui dia amb les diferents eines informàtiques.

Per a afegir un mòdul, una vegada situats a la pàgina que volem, premem en el menú desplegable de la part superior dreta i veurem les diferents opcions. En aquest cas seleccionarem Afegir eina. També es pot fer mitjançant el botó Afegir eina que apareix a la part superior dreta de l’activitat.


A continuació s’obrirà una finestra en la part de l’esquerra amb dues alternatives: Col•laboració i Gestió de continguts. Per a saber què hi ha dins de cadascuna, simplement fem clic sobre el titular i obtindrem el resultat següent:
Apareixen: blogs, wikis, fòrums, biblioteques, galeries i visors de continguts web. Tot un seguit de possibilitats per a inserir en cadascuna de les pàgines que anem creant en el nostre TwinSpace; l’única cosa que cal fer és arrossegar l’eina des de la finestra fins a la pàgina on la volem posar; fer clic amb el ratolí en l’opció triada, per exemple un blog, i després arrossegar-la fins a la nostra pàgina; en aquest cas era: Pàgina de prova. L’única cosa que caldrà tenir clar és el disseny de la pàgina, perquè no quedi sobrecarregada. Posteriorment, cadascun dels participants la completarà de la manera que s’hagi decidit. Nosaltres, per a continuar amb el nostre exemple, inserirem algunes d’aquestes opcions fonamentals amb la finalitat de veure com queda la pàgina. La pràctica i el temps ens faran descobrir multitud de funcions i possibilitats de cadascuna de les eines.

Alguns consells finals a l’hora de preparar una activitat:

• Planificar qué herramientas van a ser incluidas en cada actividad. No se debe improvisar, sino ver cómo queremos trabajar y deducir qué herramientas son las más indicadas para realizar ese trabajo.

• No saturar la actividad. No por incluir más herramientas la actividad va a mejorar, ya que podría ocurrir lo contrario. Conviene ser concreto y no añadir herramientas inservibles.

• Indicar al alumnado de manera clara qué tiene que hacer con cada herramienta. Conviene dedicar tiempo a que entiendan cómo se manejan los elementos que insertemos en una actividad; una vez que lo comprenda será más fácil trabajar.

La informació recollida en aquest apartat queda resumida en l’animació següent:


Ver en pantalla completa 'TwinSpace - Actividades.'

Iniciem el treball en un projecte

Comencem a treballar en el projecte seguint les etapes del disseny que apareix al començament del document 5.d.2., segons l’ordre establert en la pàgina d’activitats.

Recorda que és un supòsit; els coordinadors són els qui decideixen el nombre de pàgines d’activitats, el nom d’aquestes, el contingut, les eines que s’usaran, etc.


Pàgines d’activitats
1.- Presentació
2.- Pla de treball
3.- Recerca d’informació
4.- Anàlisi de la informació
5.- Resultats i conclusions
6.- Avaluació
Presentació

És important que, en el disseny de les activitats, pensem en la forma en la qual els alumnes interactuaran, tant en les tasques pròpies del projecte com en la seva relació personal; aquesta fase del projecte es dedica a la socialització en línia, amb tasques que fomentin la interacció sòlida entre els alumnes socis, que contribuirà positivament a la implicació d’aquests en el projecte. En la carpeta Presentació, inserirem l’eina Biblioteca de documents i aquí els alumnes penjaran un fitxer amb una breu descripció de cadascun d’aquests. Inserim així mateix una Galeria d’imatges i en aquesta penjaran una foto que els identifiqui. Els companys del centre associat han de fer coincidir la foto amb el perfil. Com els estudiants tindran dubtes per a aparellar les fotografies amb la descripció corresponent, obrirem un fòrum en el qual puguin fer preguntes als seus homòlegs i els aclareixin els dubtes.

Amb aquests elements l’alumnat ja pot iniciar les tasques. Hauran de portar una fotografia escanejada i tenir preparada una descripció d’ells mateixos. Quan es faci aquesta activitat convé assignar un nombre a cada estudiant perquè el títol que se li posi a cada fotografia sigui únicament de la forma Fotografia 1, Fotografia 2, etc. A continuació es proporcionaria la clau d’accés al TwinSpace a cadascun d’ells (vegeu la Unitat 6), s’explicaria com afegir un fitxer a la biblioteca de documents, com pujar imatges a la galeria d’imatges i com han de ser les intervencions en el fòrum. Nosaltres ho desenvolupem aquí pas a pas:


Com pujar arxius a una biblioteca de documents

- Ara crearem l’activitat de presentació, i hi afegirem  l’eina Biblioteca de documents.- A continuació cliquem sobre l’activitat “Presentació” perquè se’ns obri. Veurem creada la Biblioteca de documents en la pàgina en la qual volem treballar.Fem clic amb el ratolí en Afegir carpeta. El sistema ens mostrarà aquesta imatge:
.- Posem un nom a la carpeta i la descripció del contingut d’aquesta, i després de fer clic en Guardar, apareix un missatge color verd i el nou aspecte de la pàgina d’activitats és:El missatge ens indica que el procés va bé. A la dreta del nom de la carpeta, es mostra el nombre de subcarpetes i documents que s’han inclòs; en aquest cas, 0.

- Per a pujar un arxiu a la carpeta Perfils dels alumnes del país_1, fem clic sobre aquesta carpeta i apareix aquesta finestra:- Fem clic en Afegir document. Abans d’executar aquesta operació, el sistema ens alerta amb aquest missatge sobre els drets d’autor dels materials que volem pujar al TwinSpace. Presta especial atenció a aquest advertiment.No carreguis recursos (imatges, música,…) si en desconeixes els drets d’autor.Suposem que podem acceptar,Busquem el document que volem pujar; en aquest cas, el document de WORD Perfil_alumne_1.
- Una vegada que has fet clic en la part inferior dreta Obrir, sortirà- El missatge 1 ens indica que l’arxiu encara no s’ha pujat. El text 2 ens indica l’arxiu que es pujarà. Finalment, fem clic en Pujar arxius (3.) i el sistema ens confirmarà si l’arxiu s’ha pujat o no.- Fes clic en l’enllaç blau clar Perfils dels alumnes del país_1 que està marcat amb una fletxa i veuràs ja el document dins de la carpeta.- Si entrem a Activitats del projecte > Presentació, veurem que la pàgina d’activitats Presentació té ara aquest aspecte:
Com afegir imatges a una Galeria d’Imatges


.- En la carpeta Presentació, creem la Galeria d’imatges on l’alumnat podrà anar pujant les seves fotografies (imatges en general). Per a això, anem de nou a la finestra Afegir eina i dins de la secció Gestió de continguts, seleccionem Galeria d’imatges..- Inserim la galeria d’imatges sota el visor (sota la biblioteca de documents) que vam crear anteriorment, i obtenim una nova finestra:Ja tenim la galeria per a incloure les fotos; el pas següent és crear dues carpetes: una per a fotografies de l’alumnat del país_1 i una altra per a fotografies d’estudiants del país_2.
.- Per a afegir una nova carpeta dins de la galeria, farem clic en el botó Afegir carpeta.Apareix una finestra en què posarem un títol i una descripció de la carpeta que estem creant. Una vegada introduïda la informació, fem clic en el botó Guardar.


.- Al costat de la carpeta creada apareix ara el botó Accions que permet editar-la (canviar el títol i la descripció), eliminar-la o gestionar permisos..- Repetim el procés i creem una carpeta dins de la galeria perquè l’alumnat del país_2 pugui afegir les seves fotografies.

L’aspecte que tindrà finalment la nostra galeria d’imatges és el de la il•lustració següent..-Pugem les fotos a la galeria seguint el mateix procediment que hem explicat en la Biblioteca de documents.


Una vegada pujada la imatge, l’aspecte de l’interior de la carpeta és:Fem el mateix amb els alumnes del país_2; pugem les seves fotos.

Ara, l’aspecte de la pàgina d’activitats Presentació és aquestLa informació recollida en aquest apartat queda resumida en l’animació següent:


Vegeu en pantalla completa 'TwinSpace - Biblioteca de Documentos y Galería de Imágenes.'


Una vegada que ja estan disponibles les descripcions i les fotografies dels alumnes, a aquests els sorgeixen dubtes amb els emparellaments i necessiten preguntar als seus companys algunes coses.

Totes aquestes preguntes es faran a través de l’eina Fòrum.


Com crear i participar en el Fòrum

El fòrum és una eina de comunicació que existeix en el TwinSpace; un lloc on establir línies de debat i de comentaris, en el qual els participants poden expressar les seves opinions sobre algun tema que s’hi hagi obert i continuar aquesta línia per aprofundir-hi. L’ús és bastant senzill i intuïtiu. Prèviament a l’ús general, l’administrador de l’espai haurà d’obrir un tema d’opinió.

Recorda que seguim en la carpeta Presentació, que ja havíem creat una Biblioteca de documents (1.) i una Galeria d’imatges (2.), tal com veus en la instantània inferior i ara afegim en aquesta mateixa carpeta una eina de col•laboració, el Fòrum(3.). El posem en el visor davall de la Galeria d’imatges.
- Per a iniciar la participació en el fòrum premerem sobre la casella Afegir categoria.


.- Escriurem el nom del tema que volem iniciar i un text de descripció. Veiem que també és possible activar llistes de correu per a enviar missatges interns, encara que això es veurà posteriorment en la configuració avançada d’altres possibilitats. També és possible que alguna d’aquestes alternatives es trobin inactives o no sigui possible utilitzar-les en l’espai de treball. Una vegada completats els camps premerem sobre Guardar, com és habitual.


Tornant a la pàginaPresentació, podem veure l’aspecte del fòrum.


La intuïció i l’experiència ens diu com podem inserir un text en el fòrum.


.- Seleccionem la carpeta que volem per a inserir algun comentari, seguidament fem clic amb el ratolí sobre Nova línia de debat.


La resta ja sembla senzill: una línia per a inserir un tema determinat, un espai per a col•locar la nostra intervenció, una casella que podem activar si el que fem és una pregunta i obtenir les possibles respostes i, finalment, com sempre en finalitzar i si estem d’acord, premem sobre la tecla Guardar.


Finalment, podem veure quin és l’aspecte del missatge una vegada que l’hem inserit en el fòrum. Observem diferents detalls que van des de crear un altre fil de discussió, respondre el missatge, respondre citant, organització dels missatges i les respostes, i fins i tot en la part esquerra les dades personals de la persona que ha fet les intervencions i altres dades com ara data, els missatges més recents, etc.La informació recollida en aquest apartat queda resumida en l’animació següent:

Ver en pantalla completa 'TwinSpace - Foro.'És molt important mantenir una comunicació regular i fluïda entre els socis, per aquest motiu és necessari i recomanable respondre els missatges del fòrum. Els socis apreciaran el gest i enriquirà els continguts del projecte.[1]

________________________________________________________________________________________________


El projecte continua en el temps i passem a l’etapa següent. És el pla de treball. En aquesta carpeta es poden incloure, a més dels documents amb les tasques proposades perquè els alumnes treballin, uns altres documents: d’organització, acords, temporalització, currículum, etc.

Tornem al supòsit. Tenint en compte les descripcions dels alumnes, les fotografies i les intervencions dels alumnes en el fòrum, els alumnes ja estan identificats i els professors coordinadors han format grups mixtos de treball, cadascun amb alumnes dels dos centres participants.

Allotgem en el Twinspace l’arxiu amb la distribució dels alumnes.

Continuem amb la fase següent, Recerca d’informació. Amb la tasca proposada pels coordinadors, utilitzarem l’eina visor de contingut web per a allotjar enllaços, vídeos, etc. aportats pels grups d’alumnes.Com afegir i utilitzar l’eina Visualització del contingut web

Amb aquesta eina podem crear petites anotacions amb aspecte de pàgina web en el nostre espai de treball. A diferència d’altres eines inserides podrem col•locar en una pàgina tants mòduls de continguts web com creguem convenient.

Anem a crear l’activitat Recerca d’informació. Repetim el procés ja explicat de creació d’activitats, en aquesta ocasió inserim una eina de Visualització del contingut web.


L’aspecte que tindrà la nostra activitat un cop hi entrem és aquest:


Les icones que ens permeten modificar el contingut del visor són les que s’assenyalen en el gràfic:

1. Per mitjà d’aquesta icona es pot modificar el títol de la finestra del visor de continguts.

2. Per mitjà d’aquesta icona es pot crear un nou contingut per al visor.

Continuant amb el nostre supòsit, els estudiants del GRUP_A posaran un títol per a l’element, l’anomenen Informació_GRUP_A (aquí es trobarà la informació que han recaptat).

.- Fem clic en la icona 1 i apareix aquesta finestra petita per a posar el títol

A continuació introduirem els continguts. Per a això fem clic en la icona 2. S’obre un editor de text, en què podem afegir imatges, vídeos, enllaços, etc. i canviar format i cos de lletra, colors, fons, vincles... Com podem observar, tenim una barra d’eines similar a la d’un processador de textos que ens permetrà donar format al nostre contingut web.

Com introduir un vídeo?

En primer lloc, farem clic al botó de la barra de format que ens permet veure el codi HTML del contingut del visor.

Escrivim un text introductori i, seguidament, busquem el vídeo que volem incrustar i el codi “embed”/incrustat de la pàgina web en la qual està el vídeo. En aquest cas és el que apareix en el quadre.


Cada web és una mica diferent, però on vegis la paraula “embed” o “share a code”compartir un codi– és que no està molt lluny.

Copiem aquest codi amb el botó dret del ratolí, tornem al TwinSpace, fem clic en Font HTML i enganxem el codi en el quadre.


Fes clic en Font HTML una altra vegada i després en Guardar. Aquest és l’aspecte que té el visor de continguts que hem creat.
Ara, la icona  Editar contingut web en la part inferior ens permet modificar el contingut del visor si fos necessari.Vegeu en pantalla completa

__________________________________________________________________________________________

Com crear un blog i contribuir-hi. Usos didàctics

En la següent fase del projecte (recorda que és només un supòsit), crearem un blog en la pàgina d’activitats Anàlisi de la informació, en el qual es discuteixi, es debati, s’analitzi la informació recollida pels estudiants, s’aportin millores als continguts...
Alguns usos didàctics del Blog:

Estimular els alumnes a escriure, intercanviar idees i treballar en col•laboració.
• Mantenir informats els membres d’un projecte/grup.
• Publicar materials de manera immediata i accedir a informació i/o a recursos necessaris per a dur a terme projectes/activitats.
• Millorar els continguts acadèmics enriquint-los amb elements multimèdia com: vídeos, sons, imatges, animacions o uns altres.

-Per a crear el blog, seleccionem la pàgina Anàlisi de la informació i afegim l’eina de col•laboració Blogs.


.- A continuació, creem i publiquem una entrada en el blog.


.- En primer lloc, cal fer clic amb el ratolí sobre "Afegir entrada al blog".

La pantalla que a continuació ens presenta el sistema és senzilla de comprendre, amb les funcions bàsiques per a treballar amb textos; una pantalla que ja ens resulta familiar.


.-Introduïm un títol, el contingut de l’entrada/post i fem clic en Publicar.

Després de publicat, es pot veure el resultat de la nostra entrada, amb el format que hem inserit, els enllaços i altres característiques. A més, la tenim oberta perquè els participants puguin opinar en tot moment i aportar les seves idees. Podem observar que apareix el nom de la persona que ha fet la publicació.


Si ara volguéssim afegir comentaris a aquesta entrada/post, fem clic en la paraula blava Comentaris.

Vegeu en pantalla completa 'Herramienta Blog'


Com crear una wiki i contribuir-hi. Usos didàctics.

Passem a la següent etapa del projecte i a la següent pàgina d’activitats, Conclusions i resultats, utilitzarem una wiki per presentar els resultats.

Alguns usos didàctics de la wiki

• Crear/Desenvolupar els continguts d’un tema o matèria entre un grup d’estudiants.
• Fomentar l’esperit crític i constructiu.
• Donar suport a un projecte en col•laboració/grup.
• Publicar els resultats d’un projecte.
• Promoure la comunicació entre estudiants d’un mateix grup.

-Per a crear la wiki, seleccionem la pàgina Conclusions i Resultats i afegim l’eina de col•laboració Wiki.


El procés per a inserir una entrada en la wiki és aquest: en primer lloc s’ha editat l’entrada prement sobre l’enllaç corresponent.


Posteriorment sortirà la pantalla per a inserir el text.Abans de començar a escriure, fixa’t bé en el quadre destacat en color vermell, Format; encara que apareix Creole en primer lloc, selecciona el format HTML, és més fàcil.


Si fas clic en Vista prèvia

Observació: de moment, no paris esment al quadre inferior verd.

Per a modificar el text d’una pàgina de la wiki, n’hi ha prou amb fer clic en la icona modificar, tal com veus en la imatge:


Reprenent la wiki, i en el cas del grup d’estudiants, han fet una entrada amb un text, un vídeo i enllaços a materials.


Com en el cas del blog, si ara volguéssim afegir comentaris a aquesta entrada, fem clic en la paraula blava Afegir comentari.


Vegeu en pantalla completa 'Herramienta Wiki'

I així, arribem a la fase final del projecte, l’avaluació.

Cap administració educativa sol•licitarà, per defecte, una avaluació d’un projecte eTwinning (excepte en casos que s’han comentat en unitats anteriors; Segell de Qualitat, Premis, uns altres…); no obstant això, sembla necessari i convenient fer-la perquè en aquest procés es recull informació de diversa índole per a prendre decisions educatives adequades que milloren els processos d’ensenyament-aprenentatge, i que també serveixen per a constatar o certificar l’assoliment de determinats aprenentatges al final d’un període.

A més, no sempre tenim clar a priori quin tipus d’activitat o eina funcionarà a l’aula; per aquest motiu resulta tan interessant l’avaluació que els alumnes fan del seu propi treball i de les activitats en si.


Nota: En aquest supòsit de projecte hem treballat en el TwinSpace, però també pots utilitzar altres eines externes i altres espais per a emmagatzemar materials i recursos. No oblidis la importància de treballar en espais privats i segurs per als alumnes.

Pàgines públiques i privades en el TwinSpace


Una de les característiques fonamentals de la plataforma de treball eTwinning és la privadesa i flexibilitat que ofereix als docents a l’hora de treballar en Internet amb alumnes. Quan es treballa amb menors en "una aula en línia" es plantegen molts dubtes. En general, voldrem fer públics els continguts però no les dades personals dels alumnes ni potser les seves fotos encara que es vulguin intercanviar amb els socis de l’altre centre. Així mateix, els docents elaboraran documents de treball o avaluacions que no tenen per què estar disponibles per als alumnes encara que treballen en el mateix projecte.

El contingut del Twinspace pot fer-se públic íntegrament o parcialment, segons la voluntat dels responsables. Aquests han d’acordar quines són les pàgines d’activitats que publicaran i quines quedaran ocultes.

Per a publicar una pàgina d’activitats completa, farem clic en la pestanya Activitats del projecte, de tal manera que puguem Publicar/Ocultar cada activitat (pàgina del TwinSpace) del projecte. Per exemple, podríem tenir una pàgina privada (oculta) anomenada Presentació en la qual els alumnes dels centres associats comparteixin de manera segura les fotos, vídeos o descripcions que els porti a conèixer-se millor al començament del projecte.


Fes clic en Administrar pàgines i apareixerà aquesta finestra

Si es veu la paraula Publicar, és que està oculta.

Si estigués ja oculta i es volgués fer pública, n’hi ha prou amb fer clic en Publicar.Per a saber més:

Dissenyar i planificar col•laborativament un projecte

Avaluació d’un projecte eTwinning

Tornar Unitat 5  

Eines de l'usuari
Contacte
En altres llengües