Documentació 6.b. Perfils del professorat i de l’alumnat. Perfil del visitant

De eTwinning

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Tornar Unitat 6

El rol d'un usuari de TwinSpace atorga una sèrie de permisos per a fer determinades accions o no poder fer-les. Per exemple, amb un determinat rol podrem crear activitats però amb un altre no. Fins i tot segons el rol que tinguem veurem opcions de TwinSpace que amb un altre rol no apareixen.

Aquesta és la llista dels perfils amb els quals un usuari pot accedir al TwinSpace d’un projecte:

Professor-administrador: té control i accés absoluts a totes les parts del TwinSpace: podrà donar d’alta noves activitats, nous usuaris i, en general, fer totes les accions possibles en el TwinSpace. Entre altres coses, és l'únic que pot decidir quines parts es mantenen privades i quines es fan públiques. Els socis fundadors d'un projecte són, automàticament, professors-administradors del TwinSpace

Professor-membre: encara que posseeix alguns privilegis més que l'alumne membre, la seva labor és molt semblant. Pot participar en les diferents eines, col•laborant amb les seves imatges, documents, afegint missatges en blogs, wikis i fòrums, una vegada que totes aquestes eines hagin estat creades per un administrador. Tampoc podrà donar d’alta nous usuaris. Participarà també en la sala de professors i en altres espais habilitats per a aquest perfil que descobrirem progressivament. Quan s'afegeix un soci annexat al projecte, per defecte el sistema li atorga el rol de professor-membre en el TwinSpace

Encara que té alguns privilegis més que l’alumne-membre, la seva labor és molt semblant.

Alumne-administrador: aquest alumnat pot afegir noves activitats, modificar els elements de la sala d'alumnes, etc. La principal diferència amb el rol de professor administrador és que no pot donar d'alta nous usuaris.

Alumne-membre: és l’alumnat que pot participar en el Racó de l'alumne, contestar en els fòrums, participar en xats i pujar arxius i imatges.

Visitant: a través d’un nom d'usuari i una contrasenya aquest tipus de visitant podrà accedir als continguts que vulguem, encara que no s'hagin fet públics. Posteriorment, podem restringir l'accés del "visitant" a les àrees que no vulguem que vegi. Aquest usuari no té drets d'escriptura ni edició en cap secció del TwinSpace.

De vegades, treballar amb TIC i, principalment, amb Internet pot generar certa desconfiança entre pares i altres companys. Amb aquest perfil, els pares podran veure què estan fent els seus fills, com treballen i en què consisteix exactament el projecte. El paper de visitant també es pot emprar per convidar el teu director o directora a veure el que estàs fent amb els alumnes, si ell o ella no ha de treballar en el projecte. També és un perfil recomanable si volem presentar el projecte a Segell de Qualitat; d'aquesta manera, es permet l'accés dels avaluadors a tot el treball fet i el procés seguit.


Assignar drets d'usuari

Abans d'afegir professorat participant al TwinSpace, hem de decidir quin perfil atorgar-li, depenent del treball que hagin de dur a terme. En cas de necessitat es poden modificar aquests perfils en qualsevol moment. Alguns consells:

  • Donarem drets de professor-administrador a tots aquells que estimem convenient, sobretot perquè participin d'una manera activa, tenint ben clara la responsabilitat que comporta l'accés a totes les eines: edició, creació, eliminació... Per tant, els administradors hauran de tenir coneixements bàsics de la gestió de TwinSpace i conèixer les seves atribucions i possibilitats, per evitar possibles conflictes i errors.
  • Hem de donar drets d'administrador al professorat que exerceixi funcions organitzatives en el projecte, que dirigeixi grups d'alumnes i vulguem que els gestionin. En projectes amb molts socis, és convenient que hi hagi també diversos professors-administradors, amb la finalitat d'evitar que un grup reduït es carregui d'excessiu treball i es comparteixin les responsabilitats.
  • És convenient que el professorat que s'inicia en eTwinning i el TwinSpace, sobretot si no té molta experiència en el maneig de les TIC, tingui d'inici perfil de professor-membre. Posteriorment, se’n podran ampliar les atribucions i responsabilitats. Tenir un perfil de membre no significa menys atribucions en el projecte; és un pas previ a assumir responsabilitats completes en la gestió i portar a bon port i amb compromís el treball dissenyat.
  • El de membre també pot ser un perfil adequat per als professors que vulguin fer contribucions puntuals al projecte, sense participar-hi completament.


El que s’ha exposat es resumeix en l’animació següent:


• Professor-Administrador
• Professor-Membre
• Alumne-Administrador
• Alumne-Membre
• Visitant


Eines de l'usuari
Contacte
En altres llengües